UPOZORNĚNÍ

19.02.2017 22:21

Pro letošní rok, se počítá se 44 trosečníky celkem. Po tomto naplnění již s nami nikdo nebude moct ztroskotat.