Odkazy

Krajské hygienické stanice na základě oznámení o konání zotavovací akce vedou evidenci tzv. letních dětských táborů. Informace o zotavovací akci vkládají do informačního systému Registr HDM, ve kterém jsou dále evidovány i výsledky státního zdravotního dozoru na zotavovacích akcích.

Na těchto stránkách jsou v mapových podkladech zveřejněny lokality, kde se letní dětské tábory konají. V informační bublině ke každému táboru jsou uvedeny informace o názvu akce, místu konání, kdo tábor pořádá, jak je zabezpečeno zásobování pitnou vodou a stravovavání dětí, zda provozovatel tábora splnil ohlašovací povinnost, dále termín konání tábora a počet rekreovaných dětí. V případě, že na táboře byla provedena kontrola, je uveden termín provedení státního zdravotního dozoru a pokud nebyly zjištěny závady, tak tábor dostáva usměvavého smajlíka

smajlik

Protože ohlašování táborů dostávají krajské hygienické stanice postupně před zahájením letní sezony a také v jejím průběhu, jsou v mapě zveřejněny i lokality, kde se akce pořádaly i v minulé sezoně.

Na jedné lokalitě může probíhat i více táborů, provozovatele jednotlivých akcí lze vybrat ze záložek informační bubliny.

Hygienická služba poskytuje z registru HDM informace o letních dětských táborech, ale také o školách v přírodě, jiných podobných akcích, o zimních zotavovacích akcích i hasičskému záchrannému sboru, které slouží jako podklady při řešení mimořádných situací (povodně, přívalové srážky, vichřice a pod).